tel. kom. 537 271 291

fax 22 257 82 32

Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować.

Johann Wolfgang Goethe

Kadra wydawnictwa ARTEFAKT.edu.pl

Dorota Tomkiel - pomysłodawczyni i właścicielka marki Artefakt. Ukończyła Administrację na Uniwersytecie Białostockim, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Leona Koźmińskiego. W ostatnich latach pełniła funkcje administracyjne w dużych firmach konsultingowych. Doświadczenie w dziedzinie szkoleń nabywała jako koordynator szkoleń Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

Kazimierz Turaliński - ekonomista (dyplom w specjalizacji podatkowej), politolog, doktorant w zakresie nauk prawnych. Ekspert ds. bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego. Autor prawno-ekonomicznych publikacji książkowych, w tym bestselerów "Jak kraść?", "Windykacja gospodarcza - podręcznik do nauki zawodu", "Wywiad gospodarczy i polityczny", "Raje podatkowe i spółki off-shore", "Encyklopedia antywindykacji" oraz "Przestępstwa skarbowe". Prelegent globalnej organizacji SCIP zrzeszającej ekspertów ds. wywiadu konkurencyjnego. Autor programów szkoleniowych z zakresu podatków, ekonomii, bezpieczeństwa oraz prawa gospodarczego i karnego, od jesieni 2014 r. prowadzący wykłady z zakresu przestępczości gospodarczej oraz aspektów prawnych usługowego wywiadu gospodarczego na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku studiów Strategiczny wywiad biznesowy.

Adrian Norejko - dyplom uzyskał na wydziale ekonomii w specjalizacji z zakresu dyplomacji i negocjacji międzynarodowych. W ostatnich latach pełnił funkcję wsparcia informatycznego i ds. socjotechniki w podmiotach specjalizujących się w bezpieczeństwie gospodarczym i wywiadzie gospodarczym. Konsultant ds. technicznych i socjotechnicznych książki "Jak Kraść" opisującej aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne oraz metodykę popełniania przestępstw gospodarczych. Autor programów szkoleniowych z zakresu informatyki i kryptografii. 

Jan Szkolak - absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w rządowej administracji specjalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odpowiadał za sporządzanie planów i analiz, nadzór i prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie spraw dot. zdrowia i życia, zdarzeń komunikacyjnych oraz problematyki dotyczącej cudzoziemców. Sprawował funkcję oskarżycielską w sądach grodzkich. Autor programów szkoleniowych z zakresu prawa karnego.