tel. kom. 537 271 291

fax 22 257 82 32

Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować.

Johann Wolfgang Goethe

Bezpieczeństwo biznesu - edukacja

Bezpieczeństwo, prawo, ekonomia, podatki

Dział szkoleń prawno-ekonomicznych wydawnictwa ARTEFAKT.edu.pl oferuje organizację zajęć w formie wykładów dla uczelni wyższych, a także ogólnodostępnych warsztatów, konwersatoriów i case study obejmujących unikatowe programy szkoleniowe z zakresu praktycznych aspektów biznesu, stosowania prawa oraz czynności wywiadowczych. Przeprowadzamy wyłącznie szkolenia "twarde" według niepowtarzalnych, autorskich programów opracowanych przez uznanych ekspertów, w tym byłych oficerów służb mundurowych oraz praktyków rynku komercyjnego. Nasza kadra szkoleniowa to wykładowcy akademiccy, autorzy branżowych publikacji książkowych oraz praktycy z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkolenia stacjonarne dla grup zamkniętych (programy indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta i aktualnego poziomu wiedzy uczestników):

 

  • Przestępstwa gospodarcze - jak ochronić biznes?
  • Przestępstwa skarbowe w materii podatku VAT
  • Antywindykacja - jak legalnie nie spłacać swoich długów?

  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo podatkowe
  • Wywiad gospodarczy (majątkowy, konkurencyjny)
  • Kontrwywiad gospodarczy
  • Wywiad polityczny
  • Lobbing polityczny
  • Optymalizacja podatkowa - raje podatkowe i spółki off-shore
  • Windykacja gospodarcza
  • Telewindykacja

 
Bez względu na formę ukończenia szkolenia (stacjonarnie, e-learningowo on-line lub off-line) uczestnicy mogą według wyboru otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w danym szkoleniu albo przystąpić do pisemnego egzaminu i uzyskać dyplom, potwierdzający zakres tematyczny przyswojonej wiedzy, wymiar godzin lekcyjnych oraz otrzymaną ocenę końcową.