tel. kom. 537 271 291

fax 22 257 82 32

Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn. 

Arystoteles

Współpraca z autorami 

Wydawnictwo ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o. zaprasza do współpracy specjalistów z zakresu nauk społecznych i technicznych,  zainteresowanych opublikowaniem własnej książki - opracowania naukowego lub praktycznego poradnika. Pierwszym etapem procesu wydawniczego pozostaje wspólne uzgodnienie tematu i planu publikacji lub prezentacja utworu już sporządzonego. W razie pozytywnej recenzji gotowej książki, w oparciu o zapotrzebowanie rynkowe, uzgadniana jest forma oraz skala jej dystrybucji. Co do zasady oferujemy dwie płaszczyzny publikacji:

Publikacje elektroniczne - skład i dystrybucja książek w formacie elektronicznym (e-book).

Druk książek - nisko i wysokonakładowy, obejmujący korektę lub redakcję treści, opracowanie szaty graficznej i skład publikacji, a następnie jej hurtową oraz detaliczną dystrybucję.


Chętnie podejmujemy się współpracy z debiutującymi twórcami form zwartych dotyczących następujących zagadnień:

-  Prawo gospodarcze i cywilne

-  Prawo karne

-  Prawo administracyjne i konstytucyjne

-  Prawo podatkowe

-  Prawo międzynarodowe i europejskie

-  Prawo autorskie

-  Kryminologia, kryminalistyka, medycyna sądowa, psychologia sądowa

-  Ekonomia, finanse, zarządzanie, marketing

-  Historia

-  Nauki polityczne, nauki o bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe

-  Psychologia, socjologia i filozofia

-  Nauki medyczne, farmacja

-  Informatyka, budownictwo, architektura