tel. kom. 537 271 291

fax 22 257 82 32

God­na podzi­wu jest myśl Pla­tona, że pra­wa is­tnieją po to, aby prze­kazy­wać ro­zumu tym, którzy ich nie mogą ot­rzy­mać bezpośrednio.

Monteskiusz

Kadra i autorzy książek wydawnictwa ARTEFAKT.edu.pl

Dorota Tomkiel - pomysłodawczyni i właścicielka marki Artefakt. Ukończyła Administrację na Uniwersytecie Białostockim, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Leona Koźmińskiego. W ostatnich latach pełniła funkcje administracyjne w dużych firmach konsultingowych. Doświadczenie w dziedzinie szkoleń nabywała jako koordynator szkoleń Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

Kazimierz Turaliński - ekonomista (dyplom w specjalizacji podatkowej), politolog, doktorant w zakresie nauk prawnych. Ekspert ds. bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego. Autor prawno-ekonomicznych publikacji książkowych, w tym bestselerów "Jak kraść?", "Windykacja gospodarcza - podręcznik do nauki zawodu", "Wywiad gospodarczy i polityczny", "Raje podatkowe i spółki off-shore", "Encyklopedia antywindykacji" oraz "Podatek VAT - oszustwa podatkowe...". Prelegent globalnej organizacji SCIP zrzeszającej ekspertów ds. wywiadu konkurencyjnego. Autor programów szkoleniowych z zakresu podatków, ekonomii, bezpieczeństwa oraz prawa gospodarczego i karnego, od jesieni 2014 r. prowadzący wykłady z zakresu przestępczości gospodarczej oraz aspektów prawnych (karnych i cywilnych) usługowego wywiadu gospodarczego na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku studiów Strategiczny wywiad biznesowy.

Matthew Jagiello - ekspert od digital marketingu i nowoczesnych technologii. W branży od 2010 roku, rozwijał w Polsce takie marki jak Intel, ASUS, Huawei, Nikon i Schneider Electric. Trener Startup Academy, prelegent Google Developer Group Polska, występował m.in. w Hamburgu i Barcelonie. Urodzony w roku 1991 w Warszawie. Absolwent Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał stypendium naukowe w Tartu Ülikool (Tartumaa, Estonia). Autor kompendium wiedzy z zakresu marketingu internetowego pt. "Złote zasady marketingu online". Prywatnie miłośnik gadżetów i aktywnego trybu życia.

Robert Rebizant - prawnik, doktorant nauk prawnych, licencjonowany prywatny detektyw od 2008 roku specjalizujący się w śledztwach gospodarczych. Trener szkoleń z zakresu windykacji, prawa, bezpieczeństwa biznesu, manipulacji i indoktrynacji jak również specjalistycznych szkoleń z zakresu kontr-obserwacji i kontr-inwigilacji przeznaczonych dla agentów ochrony VIP (Close Protection). Udziela pomocy głownie firmom i instytucjom w zakresie działań antykryzysowych w przypadkach związanych z przeciwdziałaniem szpiegostwu przemysłowemu, działań czarnego PR, strategicznych kradzieży, afer, sporów i ciężkich spraw sądowych. Autor publikacji z zakresu windykacji i detektywistyki.

Adrian Norejko - dyplom uzyskał na wydziale ekonomii w specjalizacji z zakresu dyplomacji i negocjacji międzynarodowych. W ostatnich latach pełnił funkcję wsparcia informatycznego i ds. socjotechniki w podmiotach specjalizujących się w bezpieczeństwie gospodarczym i wywiadzie gospodarczym. Konsultant ds. technicznych i socjotechnicznych książki "Jak Kraść" opisującej aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne oraz metodykę popełniania przestępstw gospodarczych. Autor programów szkoleniowych z zakresu informatyki i kryptografii. 

Jan Szkolak - absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w rządowej administracji specjalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odpowiadał za sporządzanie planów i analiz, nadzór i prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie spraw dot. zdrowia i życia, zdarzeń komunikacyjnych oraz problematyki dotyczącej cudzoziemców. Sprawował funkcję oskarżycielską w sądach grodzkich. Autor programów szkoleniowych z zakresu prawa karnego, współtwórca książki pt. "Zabić SZPIEGA". 

Justyna Broniecka-Klim - ekspert ds. rachunkowości i optymalizacji kosztów działalności gospodarczej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz współautorka książki pt. "Poradnik inwestora rynku nieruchomości".

Damian Kleczewski - ekspert ds. zarządzania inwestycjami na rynku nieruchomości mieszkalnych, szkoleniowiec i autor kilku książek o tej tematyce, w tym współautor książki pt. "Poradnik inwestora rynku nieruchomości".