tel. kom. 537 271 291

fax 22 257 82 32

Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek.

Thomas Stearns Eliot


Pełny tytuł: 2012 - polityka, pieniądze, służby specjalne...

Seria: Literatura faktu
ISBN 978-83-64983-05-4
Autor - Kazimierz Turaliński 
Wydawca "ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o.", Warszawa 2015
180 stron, format A5 oprawa miękka klejona

Rok 2012 bezpowrotnie odmienił oblicze Polski. To, co dawniej wydawało się wręcz nieprawdopodobne, wraz z jego końcem zapisało się już na kartach jak najbardziej realnej historii, a najważniejsze wydarzenia tego czasu oscylowały wokół siedmiu haseł-kluczy:

Polityka – bezpardonowa walka rządu z opozycją doprowadziła do pogłębienia podziału Polaków na dwa, trwale już skłócone obozy

Pieniądze – miliardy złotych z defraudacji środków przeznaczonych na budowę autostrad oraz z przemytu papierosów stały się głównymi celami przestępczości zorganizowanej i białych kołnierzyków

Służby specjalne – uznane przez obywateli o prawicowych poglądach za wroga nr 1 polskiej demokracji wdały się, wbrew prognozom, w otwarty konflikt z premierem Donaldem Tuskiem

Mafia – Polska, jako wschodnia rubież Unii Europejskiej, przyjęła rolę punktu tranzytowego dla organizowanego przez Włochów przemytu, nad Wisłą masowo stosować zaczęto metody oszustw gospodarczych z Półwyspu Apenińskiego, zorganizowane struktury przestępcze połączyły siły, a wszelkie godzące w nie śledztwa zostały faktycznie zablokowane

Terroryzm – koniec roku przyniósł zatrzymanie pierwszego w III RP polskiego podejrzanego o organizowanie zamachu bombowego na posłów, premiera i prezydenta oraz spadek liczby Polaków niewierzących w zamach w Smoleńsku do 56% obywateli

Samobójstwo – w tajemniczych okolicznościach życie utraciło wiele znanych osób oraz świadków kluczowych śledztw, a do kanonu żartów politycznych przeszły te, o grasującym w Polsce „seryjnym samobójcy”

Rosja – piętno kilku stuleci konfliktów oraz zimnowojennej doktryny mocarstwowej Kremla do dziś kształtuje wizerunek polityki rosyjskiej, co dodatkowo utwierdza ekspansja tamtejszych służb wywiadowczych, oskarżanych nie tylko o powrót do agresywnego szpiegostwa, ale też o zabójstwa na tle politycznym i kreowanie decyzji rządów obcych państw

Wybór artykułów i komentarzy prasowych Kazimierza Turalińskiego przedstawia najważniejsze wydarzenia 2012 roku z perspektywy często wymykającej się mainstreamowym mediom. Książka zawiera dwa dotąd nigdzie niepublikowane, obszerne artykuły dot. powiązań pomiędzy polską przestępczością zorganizowaną, służbami specjalnymi i znanymi politykami oraz realiów współpracy we współczesnych polskich mediach.

Brak elementów fikcji literackiej.

 

 
Spis treści:
 
 

Przedmowa
Rozdział I – Konsolidacja "objawy" mafii 
Rozdział II – Pozorowanie samobójstw
Rozdział III – Przestępstwa rosyjskich służb specjalnych
Rozdział IV – Autostrady w rękach mafii? cz. 1
Rozdział V – Autostrady w rękach mafii? cz. 2
Rozdział VI – Legalne oszustwa
Rozdział VII – Iluzja finansowej potęgi
Rozdział VIII – Polski bastion GRU i STASI 
Rozdział IX – Zabili szpiega
Rozdział X – Trotyl na wraku Tupolewa
Rozdział XI – Włoska mafia na Lubelszczyźnie
Rozdział XII – Ułuda inwigilacji
Rozdział XIII – Zimna wojna generałów
Rozdział XIV – Mit terroryzmu
Rozdział XV – Zabójstwo gen. Papały to przypadek... 
Rozdział XVI – Terroryzm polityczny w Polsce
Rozdział XVII – Likwidacja departamentów ABW
Rozdział XVIII – Kres wolnych mediów