Loading Theme Customizer. Please wait...

Dużo łat­wiej jest na­pisać dobrą sztukę niż us­ta­nowić dob­re prawo.


George Bernard Shaw

wybrane publikacje książkowe

wydawnictwa ARTEFAKT.edu.pl

Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna.


Jeremy Bentham